Střešní skladby pro Click

Doporučené střešní skladby pro krytinu SRP CLick

Řiďte se heslem „dvakrát měř, jednou řež“

Na samém začátku by si majitel střechy měl zodpovědět otázku, k jakému účelu bude podstřešní prostor sloužit. Pokud jde o neobydlenou, nevytápěnou a nezateplenou půdu, není třeba složitější střešní skladbu vůbec řešit. V takovém případě je možné zvolit neprovětrávanou skladbu, samozřejmě se zajištěním ochrany konstrukcí pod ní a také s odvětráváním podstřešního prostoru. Většina investorů však má přímo pod střechou prostor, který chce obývat. Tam už musí být střešní skladba provětraná. Na začátku vždy platí heslo ,dvakrát měř, jednou řež´. Nejčastější chybou investorů a projektantů totiž bývá špatná volba materiálů střešní skladby, dále nevhodná kombinace jednotlivých materiálů a v neposlední řadě i nevyužití systémových prvků, které jsou pro danou skladbu nezbytné. Někdy je pak nutné již namontovanou střešní krytinu demontovat a skladbu vyřešit správně, což se ale obvykle neobejde bez poškození krytiny a tím i dodatečných finančních nákladů. Chyby při plánování střešní skladby na samotném začátku se pak mohou velmi prodražit. Zvažte nejen typ krytiny a druh tepelného izolantu, ale i systémové parametry

Když majitelé přemýšlejí o nejvhodnější provětrávané střešní skladbě, měli by důkladně zvážit především typ střešní krytiny a také druh tepelného izolantu. Vedle těchto základních dvou parametrů je třeba vzít v úvahu i parametry systémové - výšku, tvar a sklon střešních rovin (s ohledem na sání větru) a také celkové umístění stavby ve vztahu k působení klimatických vlivů. Pokud jde o druh tepelného izolantu, je u provětraných střešních skladeb nejčastější volbou buďto mezikrokevní izolace z minerální vaty, nebo nadkrokevní izolace z desek PIR. V prvním případě jde o klasickou „vatu“ kladenou mezi krokve, což je dobrý izolant proti hluku, ale horší tepelný izolant oproti deskám PIR. U dnes stále populárnější nadkrokevní izolace z PIR desek je tomu přesně naopak.

Funkčnost především

Správná provětraná střešní skladba by měla splňovat několik požadavků. Vedle již výše zmíněných tepelně izolačních vlastností (což však není ovlivněno zvolenou krytinou) a zvukově izolačních vlastností (zajištění akustického komfortu uvnitř domu) by měla být také dokonale funkční. To znamená, že by měla odvádět srážkovou vodu od půdorysu stavby, chránit všechny vrstvy a konstrukce pod střešní krytinou a v neposlední řadě také – skrze odvětrávanou mezeru – zajišťovat odvod kondenzátu, který může vzniknout na spodní straně krytiny.       

Provětrané střešní skladby u různých typů plechových střešních krytin

Pro každý typ plechové střešní krytiny doporučuje Petr Kulhavý jinou střešní skladbu, a to jak na základě druhu profilace krytiny, tak i dle zvoleného izolantu a jeho umístění ve skladbě. Jako příklad lze uvést SRP Click – aktuálně nejvyhledávanější střešní krytinu ze sortimentu Lindabu. Ta stojí v rámci široké škály profilovaných i falcovaných krytin Lindabu zjednodušeně řečeno na jejich pomyslném pomezí: je totiž technologií profilovaná, ale má vzhled krytiny falcované. Pokud jde o sklon střešních rovin, lze ji použít od 7° (pokud se jedná o jednoduchou střechu bez prostupů), na komplikovanější střeše pak od sklonu 14°.

Krytina Lindab SRP Click: nejoblíbenější, ale u instalace skladby je třeba přidat systémová řešení!

Krytina Lindab SRP Click je velmi populární nejen u majitelů domů, ale také u projektantů a montážních firem. Je totiž estetická a má široké spektrum využití, navíc se velmi snadno montuje. Podobá se stavebnici pro zručné kutily: pro její instalaci bohatě postačí základní ruční nářadí. Jednoduše se zaklapnou lamely krytiny a práce je hotova. Na rozdíl od plechových profilovaných či falcovaných krytin je však u instalace provětrané střešní skladby s krytinou Lindab SRP Click nutné přidat i systémová řešení. Ta jsou podle Petra Kulhavého dvě. První z nich je použití distanční pásky PD4. Jde o mirelonovou pásku o tloušťce 4 mm a šířce zhruba 10 cm, která se umísťuje jednoduchým sponkováním osově pod každou lamelu od hřebene střechy k okapu. To platí jak pro střešní skladbu s krytinou SRP Click, která využívá jako tepelný izolant mezikrokevní minerální vatu, tak i pro skladbu s nadkrokevní izolací z PIR desek. Druhým nezbytným systémovým řešením, ale pouze pro variantu s nadkrokevní tepelnou izolací (příp. když se krytina pokládá na husté laťování, nebo v případě umístění stavby v místě s vyšším zatížením větrem – např. solitérní dům v ploché krajině), je aplikace vrstvy SoundControl, která velmi účinně redukuje vibrace způsobené větrem a deštěm. V případě provětrané střešní skladby s krytinou SRP Click, kde je použita jako tepelný izolant minerální vata a používá se u ní celoplošný záklop z coulových prken, není vrstva Sound Control nutná. Zjednodušeně řečeno je vrstva Sound Control jakýmsi ´filcem´ -  cca 4 mm tlustou vrstvou, lepenou na spodní stranu lamely téměř po celé její délce a šířce už přímo ve výrobě. Nezbytnými součástmi střešní skladby tedy jsou – postupně v řezu skladbou – krokve, palubky, parotěsná folie, nadkrokevní izolace z PIR desek, difuzní fólie, kontralatě s větrací mřížkou, záklop z coulových prken a poté střešní krytina Lindab SRP Click s vrstvou SoundControl.

Petr Kulhavý, produktový manažer Lindab